Aktualności

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/POPW dotyczące dostawy środka trwałego. Dnia 08.10.2021r. Windoormatic sp. z o.o., ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę oprogramowania niezbędnego do konfigurowania produktu, jego wyceny i zamówienia oraz obsługi zamówien...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/POPW dotyczące zakupu usług doradczych w zakresie doradztwa zmierzającego do przygotowania produktów do potrzeb rynku docelowego (Niemcy i Austria), do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań w Windoormatic oraz usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczeg&oa...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę, wniesienie, posadowienie, montaż oraz uruchomienie nowego środka trwałego  tj. pilarki formatowej wraz z osprzętem w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacj...

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości info...

Czytaj więcej