Aktualności

Aktualności

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 5/1.2/POPW dotyczące kompleksowej organizacji wyjazdów na imprezy targowe i misje gospodarcze Dnia 24.06.2022r. Windoormatic sp. z o.o., ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację dla Zamawiającego wyjazdów na imprezy targowe i misje g...

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - ROZEZNANIE RYNKU NR 1/1.2/POPW

Dnia 10.06.2022 firma WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty w zakresie dotyczącym wykonania materiałów informacyjno- promocyjnych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia kon...

Czytaj więcej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości info...

Czytaj więcej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów, NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę, wniesienie, posadowienie, montaż oraz uruchomienie nowego środka trwałego  tj. p...

Czytaj więcej