Aktualności

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów, NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę, wniesienie, posadowienie, montaż oraz uruchomienie nowego środka trwałego  tj. pilarki formatowej wraz z osprzętem w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/1.2/ POPW.