Aktualności

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

WINDOORMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod nr: 0000603218, ul. Krakowska 12B/1A, 35 – 111 Rzeszów NIP 5170373820, REGON 363764615 przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na zakup usług doradczych w zakresie doradztwa zmierzającego do przygotowania produktów do potrzeb rynku docelowego (Niemcy i Austria), do wyboru potencjalnego/potencjalnych dystrybutorów rozwiązań Windoormatic oraz usług doradczych w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii marketingowej Projekt pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności firmy WINDOORMATIC na rynku austriackim i niemieckim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.02.00-18-0029/20.


Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/1.2/ POPW.